Květen 2014

Nan Madol

29. května 2014 v 12:12 | Terry
Na jednom z mnoha Mikronéských ostrovů, které se nacházejí v Tichém oceánu mezi obratníkem Raka a Rovníkem, nazvaném Ponape se nachází neobyčejné sídliště zvané Nan Madol.

Jde o komplex 92 malých umělých ostrovů, jež jsou propojeny sítí kanálů, proto se mu také přezdívá Benátky Tichého oceánu. Nan Madol pravděpodobně vznikl někdy mezi lety 1285 a 1485, postavila jej panovnická dynastie Sau Deleurs. Její vládci začali zakládat tyto ostrovy a stavět na nich budovy. Jako stavební materiál užili černý čedič, který se na ostrově vyskytuje v hojné míře.

Stavitelé Nana Madolu byli schopni dopravovat ohromné kamenné bloky v celku. I jejich zpracování bylo velmi obratné. Kolem založených ostrovů byly na sebe vrstveny čedičové sloupy, které kolem ostrovů vytvářely zdi. Za těmito zdmi se pak nacházely budovy postavené též z čedičových sloupů. Vědci se podle náznaků domnívají, že komplex měl náboženský účel. Panuje také domněnka, že náboženství hrálo v tomto společenství velmi významnou roli. Byli identifikováno mnoho chrámů, hrobů i veřejných budov, avšak nic nehovoří pro to, že by tento komplex byl také obýván.

Původní obyvatelé zde uctívali boha hromu, což není žádným překvapením vzhledem k četnosti dešťů v této oblasti, dále zde byla v posvátných jezerech chována různá mořská zvířata. Při jed.nom z obřadů zde byl uctíván úhoř, vypráví se, že byl krmen vařeným želvím masem.

V komplexu se nachází čtyři velmi dobře zachovalá velká mauzolea. Jiné budovy jsou naopak natolik zchátralé, že se nedá určit ani jejich původní výška. Vědci se domnívají, že výstavba komplexu Nan Madol nejspíš trvala až 200 let. Těžké čedičové sloupy byly dopravovány až z opačné strany ostrova, je možné, že k jejich dopravě posloužila voda. Na ostrově se nenachází žádna ruda, proto je jisté, že kameny nemohly být opracovány žádnými kovovými nástroji.

Není známo, co se přesně se stalo, ale dynastie Sau Deleur byly kdysi zapuzena. Podle pověsti byl u jejího zapuzení přítomen samotný bůh hromu. Existuje také teorie, že komplex dobily obyvatelé nedalekého ostrova Kosrae. Evropští a Američtí průzkumníci, kteří tento ostrov v 19. století prozkoumávali, nalezli komplex Nan Madol opuštěný. Dnes není nijak obtížné vyrazit se člunem a prohlédnout si jak budovy, tak kanály, které je obklopují. Někteří z domorodců, kteří obývají ostrov Ponape se však stále domnívají, že na místě Nan Madol sídlí duchové.

Váhy

28. května 2014 v 10:00 | Terry

Váhy
(Libra, Lib.)

Váhy patří mezi jedno ze souhvězdí zvěrokruhu, jejich poloha je na ekliptice a odpradávna jsou symbolem rovnováhy mezi dnem a nocí při podzimní rovnodennosti. Vlivem krouživého pohybu zemské osy (precese) se však bod podzimní rovnodennosti přesunul do souhvězdí Panny. Váhy jsou poměrně nenápadné souhvězdí a najdeme je na spojnici hvězd Spica v Panně a Antares ve Štíru. Půlnoční kulminace tohoto souhvězdí připadá na začátek května.

***

Legenda
Souhvězdí zobrazuje starý typ miskových vah zavěšených na stejných ramenech. Takto je znali i staří Indové, Číňané a Egypťané. Původně bylo souhvězdí chápáno jako prodloužení štírova klepete, Váhy se z něj staly až v době starověkého Říma. Jeho hvězdy dodnes nesou své původní arabské názvy - Zubenelshemali (severní klepeto) a Zubenelgenubi (jižní klepeto). Římané pak spojili v jedno dvě souhvězdí, Pannu chápali jako bohyni spravedlnosti a pořádku Astraia a váhy v její ruce symbolizovali spravedlnost.

Velká medvědice – Velký vůz

27. května 2014 v 12:32 | Terry

Velká medvědice - Velký vůz
(Ursa maior, Uma.)

Jde o jedno z nejznámějších souhvězdí, je také nejsnáze rozpoznatelné na noční obloze. Tvoří je sedm jasných hvězd a můžeme jej vidět během celého roku. Díky tomuto souhvězdí můžeme snadno rozpoznat sever. Čtyřikrát prodloužená spojnice mezi dvěma jeho nejjasnějšími hvězdami zvanými Merak a Dubhe (zadní kola vozu) totiž ukazují k severu - k Polárce, která je na konci oje Malého vozu. Ne ve všech zemích je souhvězdí vykládáno jaké vůz, například v Americe jej vidí jako naběračku (Big Dipper) a Angličané jej naopak pokládají za pluh.
Po výbuchu raketoplánu Challenger, kde zemřelo sedm astronautů , začali kombinézy astronautů zdobit nášivky právě s tímto souhvězdím, které symbolizují oněch sedm astronautů, jež zahynuli.
Velká medvědice je rozšířené souhvězdí Velkého vozu (jeho oj tvoří ocas medvědice) a současně třetí největší souhvězdí na obloze.

***

Legenda

Pověst praví, že jde o proměněná lesní víla a lovkyně Kallistó, společnice bohyně Artemis. Do níž se zamiloval Zeus, jeho žárlivá manželka Héra ji však proměnila v medvědici. Syn Dia a Kallistó jménem Arkas, na svou matku v podobě medvědice narazil v lese a začal ji pronásledovat. Aby nic netušící syn svou matku nezabil, proměnil jej Zeus v malého medvěda a oba pak vyzvedl na oblohu.
Podle jiné verze Kallistó v podobě medvědice zastřelila sama Artemis a poté ji, jako omluvu, sama vyzdvihla na nebesa.
Inuité spatřují v souhvězdí soba karibu. Kromě Peršanů, Babyloňanů, Féničanů a Řeků, spatřovali v souhvězdí medvěda také severoameričtí indiáni

Romulus a Remus

16. května 2014 v 17:42 | Terry

Založení Říma podle pověsti předchází bratrovražda. Žena z královské rodiny Ruda Silvia, porodila ve městě Alba Longa dvojčata. Chlapci dostali jméno Romulus a Remus. Jejich matka byla znásilněna bohem války Martem a při tomto násilném činu také byli oba chlapci počati. Když se o Rudině těhotenství dozvěděl její strýc Amulius, dal ji zavřít. Chlapci byli ihned po narození pohozeni na břehu řeky Tiberu, aby zde zemřeli. Avšak chlapců se ujala vlčice a kojila je tak dlouho, dokud se nedostali do péče pastýře jménem Faustulus. Když chlapci dospěli, snažili se okrádat některé z Amuliových pastýřů, Remus však byl chycen a odvlečen před krále. Mezitím Faustulus prozradil Romulovi okolnosti jejich narození, tomu se pak podařilo osvobodit svého bratra Rema a zabít Amulia, za krále Alba Longy poté prohlásil svého děda Numitora. Bratří se následně rozhodli, že na místě, kde je kdysi kojila vlčice, založí své vlastní město. V nastalém sporu o přesné umístění města však Romulus svého bratra zabil, a tak se stal jediným jeho králem. Město dostalo jméno Řím (latinsky Roma).


Esa

8. května 2014 v 11:41 | Terry

V každé hře je Eso hlavní kartou. Jeho číselná hodnota je buď jedna nebo jedenáct, proto jej lze využít k výhře. Téma výhry se nevyhýbá ani tarotu, proto je zde eso považováno za velice pozitivní a stěžejní kartu malých arkán.

Esa v sobě obsahují silnou energii celé barvy, kterou zastupují, jakousi absolutní pravdu svého živlu - oheň, voda, země nebo vzduch. Když čelíme nové nebo obtížné situaci, jsou nám Esa velice prospěšná. Vyskytují se pouze v malé arkáně, velká arkána eso nemají, ale jsou zde zastoupena nečíslovaným Blaznem.

Význam jednotlivých karet

8. května 2014 v 11:40 | Terry

Malá arkána


Malá arkána

4. května 2014 v 20:39 | Terry

Malá arkána

Tarot lze vykládat pouze s velkými arkány, ale výklad by nebyl kompletní, pokud by se do něj nezapojili také malé arkány. Malá arkány se skládá z 56 karet, doplňují velká arkána a ukazují jemnější a detailnější pohled na náš život - osoby, které známe, místa, kam chodíme, zvláštní události i každodenní záležitosti.

Malá arkána je rozdělena na čtyři série po 14 kartách - poháry (kalichy), žezla (hole), peníze (mince, pantakly) a meče. Odpovídají symbolům v běžných hracích kartách - srdce, kříže, káry a piky. Číselné pořadí je od esa de desítky a postupku dovršují čtyři dvorní karty - páže, rytíř, královna a král. V některých modernějších balíčcích můžeme místo pážete a rytíře najít princeznu a prince.

Každá z těchto sérií se týká určitého aspektu našeho života. Poháry se vztahují k emocím, lásce a vztahům. Žezla znázorňují fyzické ambice a činnosti. Peníze pak zahrnují finance, domov, rodinu. A meče jsou morálními otázkami a konflikty jež z nich mohou vyvstat.

Velká arkána ukazují záležitosti s dlouhodobým dramatickým dopadem na náš život, oproti tomu malá arkána se zabývají kratšími úseky našeho bytí - každodenními otázkami. Kombinací obou arkán tedy dospějeme k hlubší a realističtější interpretaci našeho života.