Březen 2012

Fénix – ohnivý pták

24. března 2012 v 21:39 | Terry
(Anglicky phoenix nebo phenix, Řecky: Φοίνιξ [ˈfiniks], v Arménštině: Փիւնիկ, v perštině: ققنوس, Arabsky: العنقاء أو طائر الفينيق, Čínsky: 鳳凰 or 不死鳥, Hebrejsky: פניקס) je bájný pták, vyskytující se v mytologii mnoha národů, například u Arabů, Peršanů, Řeků, Egypťanů a také Féničanů.

Jde o bájného ptáka s barevným peřím a s ocasními pery zlaté a šarlatové nebo fialové, modré a zelené barvy - v závislosti na jednotlivé legendě. Žije v cyklu, který trvá 500 - 1000 let, na konci si postaví hnízdo z větví a chrastí, které pak sám podpálí. Pták i hnízdo shoří na prach, ze kterého vznikne nový mladý fénix nebo vejce. Fénix tedy povstane z popela. Nový Fénix žije po stejnou dobu, jako před svým znovuzrozením.

V některých legendách vznikne z Fénixova popelu vejce z myrhy. Říká se, že jeho jeho křik zní, jako nádherná píseň. Fénixova schopnost zrodit se z vlastního popela vlastně znamená, že je nesmrtelný. V některých příbězích je však uváděno, že nový fénix je jen potomkem toho původního. V některých, avšak velmi ojedinělých příbězích, je dokonce schopen přeměnit se v člověka.

Původ mýtu

Hérodotos (historik Starověkého Řecka) popsal Fénixe v 5. stol.př.nl, když popisoval zvířenu Egypta takto:

"Další z posvátných ptáků nese jméno Fénix. Ve skutečnosti, jsem žádného nespatřil, viděl jsem pouze jeho umělecké ztvárněni. Tento pták navštěvuje zemi jen velmi zřídka, bylo mi řečeno, že se v Heliopolisu objevuje jen jednou za pětiset let. Říká se, že Egypt navštíví vždy až po smrti svého otce. Nicméně, pokud jsou kresby pravdivé Mohu vám o Fénixovi přeci jen něco povědět. Ve vzhledu i velikosti se nejvíce podobá orlu a jeho pera jsou z velké části zlatá, ale převažují pera červené až nachové barvy. Říká se, že Fénix se vydává na cestu ze svého domova v Arábii, aby navštívil Svatini Slunce, aby zde pohřbil svého otce, jehož popel je uschován ve schráně z myrhy. Ale tomu moc nevěřím."

Římský básník Ovidius napsal o Fénixovi následující:

"Nový živit většinou pramení splynutím dvou jedinců, ale existuje jistý druh, který dokáže zrodit sám sebe. Asyřané ho nazývají Fénix. Není živ z ovoce nebo rostlin, ale z kadidla a vonných látek. Poté, co prožije pětiset let, postaví si hnízdo ve větvích dubu nebo koruně palmy. Nasbírá skořici, nardový olej a myrhu, ze kterých si vytvoří lůžko, na kterém se uloží a kde vydechne naposledy. Ze zemřelého Fénixe se zrodí nový, který bude žít po stejně dlouhou dobu, jako jeho předchůdce. Když dostatečně zesílí a vyroste, odnese hnízdo (jeho rodnou kolébku i hrob svého původce) a odnese jej do města Heliopolisu, ležícího v Egyptě, a zde jej uloží do chrámu Slunce."

Fénix v umění

Fénix nebo také Ohnivý pták se zrodil ve staré mytologii a byl prezentován jak v literatuře, tak v umění a prošel mnoha podobami. Většina příběhů je mírumilovných, ale některé naznačují, že lidé v jeho blízkosti nejsou zcela v bezpečí.


EGYPT
Fénix byl původně ztotožňován s čápem nebo volavkou, jako pták benu, známí z Knihy mrtvých a dalších egyptských textů, jako jeden z posvátných symbolů uctívaných v Heliopolisu, úzce spojeného se sluncem a egyptským bohem Ra.

ŘECKO
Řekové ptáka zobrazovali spíše jako páva nebo orla a nazývali jej Phoenix (Φοίνιξ), což znamená barvy fialovo červené nebo karmínové nebo palmový strom. Podle řecké mytologie žil Fénix ve Fénicii vedle studny. Za úsvitu se koupal v její vodě a zpíval a řecký sluneční bůh Hélios zastavil svůj vůz, tedy slunce, aby si poslechl jeho píseň.

V moderním Řecku, se stal Phoenixsymbolemznovuzrozenínárodaběhemřecké válkyza nezávislost.Nejprve byl použitnavlajceAlexandera Ypsilantise, také byl vybránjako oficiálníznakProzatímní vlády1828-1832, guvernéraJohnaCapodistria, který také pojmenovalprvní modernířeckouměny"Phoenix". Fénix byl velmi populární,ale po letech1967-1974, které jej lidem velmi zprotivily v roce1974 jako symbol téměř vymizel. Tedy ža na výjimkuFénixova řád, který je v zemi druhým nejvyšším oceněním.

PERSIE
V jejím bájesloví se objevuje Simurg, okřídlený pták, stvoření, které bylo velmi velké a staré s dlouhým ocasem. Simurg se objevuje v mnoha dílech tamních literárních klasiků, jako například v díle The Conference of the Birds od Abū Hamīd bin Abū Bakr Ibrāhīm, spíše známého jako Farīd ud-Dīn, jako jakýsi král všeho ptactva.

ČÍNA
Tady se Fénixovi říká Businiao (不 死鸟, doslova "nesmrtelný pták"). Východní Asie pro změnu, Fenghuanga (凤凰) což je bájný pták podobný Fénixovi. Je to jeden z nejvíce uznávaných legendárních stvoření v Číně a ženský protějšek k drakovi.

JAPONSKO
V Japonsku Fénixovi říkají Fushichō (不死鳥) doslova "nesmrtelný pták"). avýchodoasijskévariantase nazýváho-O (凤凰).

KOREA
V Koreji, senazýváBulsajo(不 死鸟 /불사조) doslovně opět"nesmrtelnýpták",avýchodoasijskévariantase nazýváBonghwangsae(봉황새 / 凤凰 새).

RUSKO
V ruském folkloru se fénix objevuje jako Zhar-Ptitsa (Жар-Птица) nebo firebird (ohnivý pták), která je předmětem slavnébaletnípartitury1910IgoraStravinského.

Další Fénixové

Na konci 16. stol bylo veřejnosti představeno souhvězdí nesoucí název Fénix. Nachází se na jižní obloze, bylo prvně popsáno dánskými mořeplavci Pieterem Dirkszoon Keyserem a Frederickem de Houtmanem. Souhvězdí se skládá ze 13 hvězd, které dosahují nejvýše 5. magnitudy (hvězdná velikost). Souhvězdí je viditelné pouze z jižní polokoule a částečně z rovníku.

Zumrud-u Anka(Zümrüdüanka), TuğrulneboDevekuşu, je tureckáverzefénixe.Slovo Ankapochází ze slovapro "náhrdelník", ptačíkrkje pokrytbílými pery, které vypadají jakonáhrdelník.