Květen 2010

Erebos - bůh věčné tmy a sama věčná tma

19. května 2010 v 16:34 | Terry


erebos
Erebos

(2. pád Ereba, latinsky Erebus, řecky Ἔρεβος) je v řecké mytologii bůh věčné tmy a sama věčná tma. Erebos je synem prvotního boha Chaose (který vznikl spontánně) a Gai (bohyně země a Země samotná), představuje ztělesnění temnoty a stínu, který vyplňují všechny rohy a zákoutí světa.


Jeho jméno je často spojováno s Tartarem a Hadem, protože Erebos je často považován za součást podsvětí.


Erebos se oženil se svou sestrou Nyx (bohyní noci) zplodili Aithera - boha jasného světla, Hémeru - bohyni jasného dne, Nemesis - bohyní odplaty (jež byla podle jiných pověstí byla její matkou Diké a otcem Ókeanos a podle dalších byla zrozena bez otce), a Charóna - převozníka mrtvých do podsvětí. Podle pověsti Erebos a Nyx se svými dětmi nebyli spokojeni a tak Erebos, aby své děti nespatřil, odešel do podsvětí a už odtud nevyšel. Podle jiné pověsti se do podsvětí dostal za podporu Titánů v jejich boji proti olympským bohům.

Erebos byl chápán jako "temnota". Mezi první z významů však patří, že je to "temné místo mezi zemí a Hádem". Ereb znamená - západ slunce nebo večer.

Dryjády

15. května 2010 v 12:34 | Terry
Dryády
DRYAD

(latinsky Dryades) jsou v řecké mytologii lesní nymfy, bohyně či polobohyně. Jsou to bytosti nejvíce podobné našim pohádkovým vílám nebo rusalkám. Žijí v jeskyních, hájích i v jednotlivých stromech. V řečtině slovo "drys" znamená dub. Proto jsou Dryády specifické víly dubů, ačkoliv se název Dryády používá obecně, pro všechny druhý stromových nymf. " Takováto božstva jsou zastíněna postavou boha a jsou definována prostřednictvím poezie a kultu."
poznamenává Walter Burkert.

Dryády byly obecně považovány za velmi plachá stvoření s výjimkou okolí bohyně Artemis, která je považována ze přítelkyni nymf.
Výjimku představují dvojčata, z dvojčat je vázáno jen jedno dítě. Dryádám se rodí jen děvčátka, nikdy se nestalo, že by dryáda měla syna (nebo takový případ přinejmenším není znám). Čím dál tím častěji se stává, že se rodí dvojčata. Dryádou se může také stát malé děvčátko, avšak nikdy není tak pevně svázána s lesem, jako pravá dryáda.

Hamadryády

Jsou dryády vázané na určitý druh stromu. Dryády, stejně jako ostatní víly, se dožívaly velmi vysokého věku a byly úzce spjaty se svým domovem. Některé nymfy však byly krok za ostatními. Jako například Hamadryády, jež byly nedílnou součástí stromů v nichž žily. Vázal se na ně i jejich osud a dokonce život: Když zahynul strom stářím, bleskem nebo zásahem člověka, zahynula i jeho Dryáda. Kvůli tomu byl řeckými bohy nebo nymfami potrestán každý smrtelník, který nějak poškodil strom, aniž by se předtím nymfě omluvil.

b5542a9c5e_9852721_o2
Melia
Dryády jasanů se nazývají Melie. Sestry Melie opatrovaly Dia, jako dítě v Rheině jeskyni na Krétě. Melie byly zrozeny Rheou z úrodné krve boha nebes Úrana, poté, co byl zbaven mužství.

Epimeliad
Se nazývají nymfy spojené s jabloněmi. Protože v řečtině je slovo pro jablko stejné, jako pro ovci, jsou považovány za ochránkyně ovcí a koz. Jsou znázorňovány s vlasy bílými, jako jabloňové květy nebo jako čistá ovčí vlna.

Caryatids
Se nazývají a nymfy ořechů.

můj překlad z Wikipedie