Leden 2010

Řecká mytologie - přehled

13. ledna 2010 v 11:53 | Terry

Řecká mytologie

Řecká mytologie sestává z vyprávění o řeckých bozích, polobozích a bájných hrdinech, která se nejprve předávala ústní básnickou tradicí a tvoří součást starořeckého polyteistického náboženství. Řecký mytologický systém byl později v upravené podobě přejat římskou mytologií. Při studiu řecké i římské mytologie je třeba brát v úvahu jednak to, že řada bájí existuje v různých variantách, jednak to, že řečtí a římští bohové sice často tvoří vzájemné protějšky, nejsou však vždy úplně totožní.


V různých příbězích a hymnech mají řečtí bohové podobu člověka; několik výjimek (např. Sfinx) je blízkovýchodního či anatolského původu. Řečtí bohové se dle těchto vyprávění mohli narodit, avšak nestárli, byli téměř nezranitelní, mohli se stávat neviditelnými, přemísťovat se velmi rychle na dlouhé vzdálenosti či mluvit prostřednictvím lidí, ať už s jejich vědomím či bez něho. Každý z bohů měl svůj

vlastní způsob zjevování se, rodokmen, zájmy, osobnost a oblast činnosti - tyto údaje se však místně lišily. V poezii jsou s jednotlivými božstvy spjatá ustálená epiteta (běloloktá Afrodité apod.).

Bohové jsou zpodobeni jako velká několikagenerační rodina, jejíž nejstarší členové stvořili svět, avšak byli přemoženi mladšími členy rodiny. Dvanáct olympských bohů popisuje řecká poezie jako ty, kteří se v hrdinském věku zjevili osobně Řekům. Bohové naučili Řeky mnoha užitečným řemeslům, naučili je způsobům bohopocty, odměňovali jejich ctnosti, trestali neřesti, konali zázraky a plodili prostřednictvím lidí děti.Nyx

13. ledna 2010 v 10:27 | Terry

Nyx


V řecké mytologii je Nyx (Νύξ, 2.pád Nykty, latinsky Nox) byla prvotní bohyní noci. Tmavá postava, Nyx stála u počátku stvoření a byla matkou bohů, jako jsou Hypnos (bůh spánku) a jeho bratr Thánatos (bůh smrti). V bájích se vyskytuje jen zřídka, ale je popisována jako postava mimořádné síly a krásy.
Nyx

Literatura a mytologie

Hésiodos

V Hésiodově básni Theogonia, Zrození bohů, Nyx povstala (stejně jako bůh věčné tmy Erebos) z prvopočátečního Chaosu. Se svým bratrem Erebem pak zrodila Aithera - boha jasného světla, a Hémeru - bohyni jasného dne.. Potomstvo bohyně Nykty bylo velmi početné. Většinou jsou všechny bytosti zplozené Nyktou v říši temnot a hrůzy a jsou spojené se smrtí, i když noc krotí vášně a ukolébává vše do klidu. S Erebem, bohem věčné tmy, splodila Aithera - boha věčného jasného světla a jeho sestru Hémeru - bohyně jasného dne.

Později sama Nyx zplodila Memose - boha hany a hlouposti, Phanese, Morose (zkáza, záhuba), Thanatose (boha smrti), Hypnose (boha spánku), Charona ( Hadova převozník do podsvětí), Oneiroi (boha snů), Hesperidky (nymfy a strážkyně stromu se zlatými jablky), Kéry (bohyně násilné smrti), Nemesis (bohyně spravedlivé odplaty), Apate (bůh klamu, lži a lsti), Philotes (přátelství, potěšení z lásky), Geras (bohyně stáří) a Eris (bohyně sváru). Ve svém popisu Tartaru (V řecké mytologii je Tartaros mohutná propast se železnými zdmi a branami, vzniklá z provopočátečního chaosu, nebo také bůh této propasti) Hesiod říká, že Hémerá (bohyně jasného dne), která je dcerou Nyx, opustila Tartarus stejně jako Nyx, že Héméra do něj vstoupila, když Nix odešla a když se Nix vrátila, Hémerá Tartarus opustila. To odráží obraz Ratri ( noci) v Rig-Veda (text véd), kde pracuje v úzké spolupráci, ale také v napětí se svou sestrou Ushas (svítání).


Homér

V Homérově Iliadě je citace Hypnose (boha spánku), v němž připomíná Héře její starou přízeň, poté, co jej požádala, aby uspal Dia. Kdysy dávno uspal Dia na Héřin příkaz, která pak seslala na Heráclovy (který se po moři vracel z Troye) velké neštěstí. Zeus se rozzuřil a chtěl srazit Hypnose do moře, ten však utekl a ve strachu se skryl ke své matce Nyx. Hypnose říka, že zeus, obávající se Nyktina hněvu, jej nakonec nechal uniknout. Rozlobil Dia ještě několikrát a ze strachu před jeho hněvem se vždy skryl ke své matce Nyx.


Další řecké texty


Nyx zaujíma ještě důležitější roli v několika fragmentech básní, které jsou přičítány Orpheovi. V nich je Nix zobrazována jako předchůdkyně samotného prvopočátečního Chaosu ze kterého měla podle Hésiodose sama povstat. Nyx obývá jeskyni nebo Adyton, kde věští. Kronos - který je v řetězech, spí a je opilý medovinou, sní a prorokuje. Před jeskyní hraje Adrastea na bubny a činely, pohybujíc se v extatickém tanci, za zvuku Nyktina zpěvu. Phanes - podivné, monstrózní, hermafrodit Orphic stvořitel - byl dítětem nebo otcem Nyx. Také je zde zobrazována jako matka Erose.
nyx

V jiných textech je popisována jako matka Charona (otec Erebus) a Phthonus (závisti) (otec Dionýsos).


Téma jeskyně Nyx ,či důmu za oceánem (jako ve Hésiodovi), nebo někde na okraji vesmíru (jako v pozdějších Orfismech) může mýt odezvu v filozofické básni Parmenidese. Klasický učenec Walter Burkert spekuloval, že dům bohyně do kterého se filozof přenesl, je palácem Nyx. Toto je však jen pouhá hypotéza a nelze ji brát doslova.Existuje také pověst, že Nyx porodila reinkarnaci sebe sama, syna, jehož jméno bylo také Nyx. Ale porodila dvojčata, samozřejmě dceru, jménem Hémerá, (bohyně jasného dne). Text naznačuje, že "Hémerá nebyla sestra Aethera, ale sestra Niktiny reinkarnace."

Nyktiny kulty

V Řecku se její mkulty vyskytovaly jen zřítka. Podle Pausaniase, měla věštírnu v akropoli v Megeře.

Velmi často se Nyx skrývá v pozadí jiných kultů. V Artemidině chrámu v Efezu bylo socha s názvem "Nyx". Sparťané měli kult s názvem "Spanek a Smrt" (Sleep and Death). Jsou doloženy kulty, které se zakládají na Nyx a složeninách několika dalších bohů. Především Dionysus Nyktelios "noc" a Aphrodite Philopannyx "jež milují celou noc".


Astronomie

21. června 2006, Mezinárodní astronomická unie pojmenovala jeden z nedávno objevených měsíců Pluta (S/2005 P 2) Nix, na počest bohyně Nyx. Jméno se píše s "i" namísto "y", aby se zabránilo záměně za asteroid 3908 Nyx.


V roce 1997 Mezinárodní astronomická unie oficiálně schválila jméno NYX Mons (hora / kopec) pro utvar, jež se nachází na planetě Venuši. NYX Mons se nachází na 30 stupňi severní šířky a 48,5 stupňi délky na povrchu Venuše. Tento útvar má průměr 875 km. A je přisuzován Nyx, řecké bohyni noci z řecké mytologie. Mapu NYX Mons na Venuši si můžete prohlédnout na adrese Mapa NYX Mons - V9 Quad - Bell Regi .


Night

Otcové a děti


* Zeus - nejvyšší bůh

Moiry - bohyně osudu

* Erebus - bůh věčné tmy

Aithér - bůh jasného světla
Charón - převozník v podsvětí
Hémerá - bohyně jasného dne
Styx (říká se, že je dcerou Okeana a Tethys).

* Uranos - bůh nebes

Lyssa - bohyně šílenství

* Tartar

Thanatos - bůh smrti
Hypnos - bůh spánku

* děti narozené partenogeneticky

Apaté - bůh klamu, lži a lsti
Kéry - bohyně násilné smrti
Mómos - bůh hany a hlouposti, posměchu a radovánek
Moros - zkáza, záhuba
Oizys - bída, utrpení, nesnáze, strádání
Oneiroi - sny
Philotes - přátelství, potěšení z lásky
Eris - bohyně sváru
Geras - bohyně stáří
Nemesis - bohyně spravedlivé odplaty
Hesperidky - nymfy a strážkyně stromu se zlatými jablky
PhanesZdroj:Wikipedia/deviantART (můj překlad :) )